Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikan perustaja on itävalta­unkarilaissyntyinen Rudolf Steiner.
Steinerpedagogiikka perustuu Steinerin henkiseen maailmankuvaan ja sen
lähtökohtana on lapsen kokonaisvaltainen rytmisiin lainalaisuuksiin perustuva tahdon,
tunteen ja ajattelun kehitys. Yhtenäinen ihmiskuva antaa käytännöllisen perustan
kasvatustyölle, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen fyysistä ja
sielullis­henkistä kasvua. Kasvatustyö edellyttää kasvattajalta jatkuvaa oman
ammattitaidon kehittämistä, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä tietoisuutta ajan
ilmiöistä. Steinerpedagogiikka on maailmanlaajuista ja kansainvälistä. Se ei pyri
yksityiskohtaisesti ohjaamaan kasvattajan työtä, vaan se pyrkii esittämään eräitä
keskeisiä kasvatustavoitteita, periaatteita ja ­sisältöjä. Niiden pohjalta muodostuu
kasvattajakohtaisesti täsmällinen, mutta joustava, kasvatuksen luovan luonteen
tunnustava suunnitelma.

( Lähde:Lapsi sateenkaaren alla. Helsingin Steinerpäiväkotien tuki ry. julkaisu)